Aperos Leningen & Verzekeringen

Welke lening moet ik nemen om mijn huis te renoveren?

juli 1st, 2014

Renovaties, schilderwerken, dakwerken, inrichting, uitrusting en talloze andere aanpassingen aan de woning vallen bij de banken onder de noemer verbouwingen. En hiervoor bieden ze vrijwel allemaal binnen hun portefeuille van woonkredieten een speciaal verbouwingslening. Deze formule kan gekenmerkt worden als een kruising tussen een hypothecair krediet en een lening op afbetaling (persoonlijke lening).

Het verschil met een hypothecair krediet.

Je hoeft met een verbouwingslening geen hypotheek op je woning te nemen. Het wordt verschaft als een soort persoonlijk krediet maar dan voor een specifiek doel. De aanvraag van de lening dient daarom ondersteund te worden met relevante offertes en facturen waaruit de aard van de verbouwing blijkt. Ook in geval er reeds een hypotheek op de woning rust wordt de verbouwingslening niet hierin opgenomen. De aflossingen voor beide leningen geschieden in dat geval geheel onafhankelijk van elkaar. De verbouwingslening kan daarom gerust bij een andere financiële instelling afgesloten worden. De rente voor een verbouwingslening ligt weliswaar iets hoger dan dat van een hypothecaire lening, waarbij de woning als onderpand de banken meer zekerheid verschaft. Je hypotheek berekenen kan op hypotheekberekenen.nl.

Het verschil met een lening op afbetaling.

Omdat bij een verbouwingslening vaststaat dat het geld gebruikt wordt voor de verhoging van de waarde van de woning verbinden de banken een lager risico aan dit product dan aan een lening op afbetaling. De jaarlijkse rente op een verbouwingslening is daarom enkele procenten lager dan de rente op een persoonlijke lening.

Noot: Voor groene verbouwingen die primair erop gericht zijn om het energieverbruik van de woning te verlagen kennen de banken een apart product. De groene lening. Deze kennen dankzij incentives van de overheid een lagere rente dan een normale verbouwingslening.

De rente op een verbouwingslening.

Bij een verbouwingslening wordt nu bijna standaard de JKP-formule toegepast. Met het Jaarlijkse Kosten Percentage wordt door de financierder alle kosten van de lening (rente, administratie,etc) in één percentage vastgelegd. Het JKP-percentage wordt jaarlijks op het saldo van de schuld berekend. De aflossing van het geleend bedrag blijft uiteraard afhankelijk van de gekozen looptijd.

Andere opties voor het financieren van een renovatie.

Je kunt uiteraard bij relatief grote verbouwingen aan de woning toch kiezen voor een hypothecair krediet. Hier zijn echter aanzienlijke notariskosten aan verbonden die volledig onderdeel worden van de lening. Het voordeel van een hypothecaire lening is wel de lagere rente. De Belgische overheid verschaft sinds enkele jaren geen financiële incentives meer voor een ‘niet groene’ verbouwing aan de woning.

Indien je voor een relatief kleine verbouwing snel over flexibel geld wil beschikken kan het verstandig zijn om een lening op afbetaling af te sluiten. De rentevoet ligt weliswaar ietwat hoger, maar daar tegenover staat dat je aan de bank geen verantwoording over de besteding verschuldigd bent.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*