Aperos Leningen & Verzekeringen

Reisannuleringsverzekering: optie of must?

mei 16th, 2014

verzekering op reisEindelijk is het zover. Vandaag over een week lekker liggen zonnebaden op een strand op een van de Caribische eilanden. De dagelijkse sleur achterlatend en alle remmen losgooien. Ring…ring…..ring. Wie kan dat nou zijn? Hallo? Ja, dat ben ik………, ja……., goed. Ik ben al onderweg. Dat was de politie. Een verkeersongeval waar je levenspartner bij betrokken is geweest en je moet nu naar het hospitaal. De reisplannen gaan nu niet door.
Als dit jou moet overkomen, wat dan? Je hebt al zoveel uitgegeven voor die reis.

Er bestaat zoiets als het afsluiten van een reisannuleringsverzekering. Deze verzekering geld ter financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen waardoor je niet op reis kan of indien je om een of andere reden je reis niet kan voortzetten of wanneer de reisdatum wordt gewijzigd.

De reisannuleringsverzekering is van toepassing in een van onderstaande gevallen:

Reiswijziging: de reisdatum wordt uitgesteld doch niet geannuleerd
Ziekte/ongeval/overlijden van de verzekerde, partner, verloofde, verwanten en/of schoonfamilie van de verzekerde tot een bepaalde graad, persoon ten laste van de verzekerde op hetzelfde adres
medische oorzaken waaronder zwangerschapscomplicaties. Reizen bij ziekte is toegestaan mits er op het moment van de reservering geen bezwaar was aangetekend.

professionele redenen: ontslag, intrekking verlof bij ziekte van de persoon die jou moest vervangen,…
materiële schade aan je (huur)huis, opzegging van de huurwoning door de verhuurder,…
diefstal van je privévoertuig binnen een welbepaalde periode voor vertrek
familiale omstandigheden : ontwrichting van het huwelijk, ontbinding samenlevingscontract,…
andere oorzaken: overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin, getuigenis voor de rechtbank, herexamens, weigering en/of diefstal van visum, verdwijning van een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont,…
reisonderbreking: in sommige gevallen geniet je zelfs een bonus voor het niet aantal genoten vakantiedagen
reisvertraging: indien van toepassing, geniet je een vergoeding i.f.v. de werkelijke vertraging
Voorts is het bij de reisannuleringsverzekering van belang dat je natrekt wie er allemaal verzekerd is en wat de dekkingsgraad is. Zoals altijd vergelijk eerst de voorwaarden en prijzen van de diverse verzekeraars. In al deze situaties is één stelregel van belang : je doet beroep op de annulatie om redenen buiten jouw eigen wil om !!!
Ben je van plan om meerdere keren per jaar op reis te gaan of een langdurige reis te maken is het aangeraden een jaarlijkse reisannulatieverzekering af te sluiten. De prijs en de waarborgen zullen beter zijn.

Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering is gebonden aan een tijdsinterval. De meeste annuleringsverzekeringen worden afgesloten bij het boeken van de reis, maar je hoeft het niet perse dan af te sluiten. Soms wil je gewoon rustig de tijd nemen om te vergelijken welk annuleringsverzekering het beste voldoet aan de door jouw gestelde eisen. Verlies hierbij echter niet uit het oog dat je rekening houdt met de uiterste afsluitdatum. Vaak genoeg hebt je maximaal 14 dagen na het boeken van je reis de tijd om de verzekering af te sluiten. In sommige gevallen kun je tot een minimum aantal dagen (bv : 30 dagen) vóór je vertrek nog een annuleringsverzekering afsluiten.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*