Aperos Leningen & Verzekeringen

Hoeveel geld kan ik lenen met een persoonlijke lening?

juni 1st, 2014

Bent u op zoek naar een lening? De mogelijkheden tot het aangaan van een lening zijn vrij uiteenlopend. Snel en eenvoudig is de persoonlijke lening. De persoonlijke lening heeft ten voordeel dat van vooraf aan de looptijd en de hoogte van de rente reeds zijn vastgesteld. De rente die u zult betalen staat vast en zal niet stijgen of dalen. Zo weet u precies wat u elke maand aflost en hoeveel rente u gedurende de aflossingstermijn betaald over het geleende bedrag. Hiertegenover staat echter wel dat u een hogere rentepercentage betaald in vergelijking met het doorlopend krediet. Voorts kunt u niet extra aflossen zonder daarvoor een boete te betalen. Met andere woorden als u de lening eerder zou willen aflossen zult u een boete daarvoor betalen. Tenslotte is het niet mogelijk het afgeloste krediet weer op te nemen.

Hoeveel kan ik lenen?

Koppel gelukkig met nieuwe leningEen veelvoorkomende vraag die mensen als eerst schijnen te stellen als ze op zoek zijn naar een geschikte lening. Als antwoord hierop kan ik slechts aangeven dat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie waarin men zich bevindt. Zo zijn er tal van factoren die bepalend kunnen zijn voor de kredietverstrekker bij het vaststellen van de hoogte van de lening waarvoor men in aanmerking kan komen met name:

  • Het netto gezinsinkomen is een van de belangrijkste factoren waarop kredietverstrekkers acht slaan. Hoe hoger het inkomen, hoe meer je kan aflossen, hoe meer je kan lenen
  • Maandelijkse vaste lasten waaronder huur, electriciteit en andere openstaande leningen worden mede genomen in de berekening van de lening. Heb je andere leningen dan is de kans groot dat je heel weinig kunt lenen
  • De vraag hoeveel je maandelijks kan aflossen is van eminent belang. Basisprincipe is hierbij dat je niet meer dan een derde van je netto inkomen mag belasten voor het aflossen van de schuld. Natuurlijk wordt er weleens door de vingers gekeken
  • Afhankelijk van de gezinssituatie kan je meer of minder lenen. Indien het gezin bestaat uit kinderen is dat een indicatie dat er op maandbasis vaste uitgaven moeten worden gedaan. Hoe meer kinderen hoe meer uitgaven. Zijn er daarentegen geen kinderen binnen het gezin is het vanzelfsprekend dat je meer zal kunnen lenen.
  • Let op wat je als doel van de lening aangeeft bij de leningsaanvraag. Als je bijvoorbeeld aangeeft een auto te willen kopen dan kan je niet meer lenen dan de waarde van een auto
  • Kredietverstrekkers willen graag weten hoe het zit met jouw persoonlijke kredietgeschiedenis. Ze willen zich er namelijk van verzekeren of je al dan niet een wanbetaler bent als het gaat om het aflossen van schulden. Heb je in het verleden andere leningen zonder problemen volledig afbetaald, dan kom je makkelijker in aanmerking voor een nieuwe lening.

Concluderend kan gesteld worden dat de persoonlijke lening enerzijds duidelijkheid omtrent het rentepercentage en het aflossingstermijn biedt en anderzijds zekerheid omtrent de kosten. Op deze manier hoeft u er niet voor te vrezen dat u voor verassingen zult komen te staan, aangezien u maandelijks een vast bedrag zal moeten aflossen bij de kredietverstrekker.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*