Aperos Leningen & Verzekeringen

Een “goede” brandverzekering

juni 19th, 2014

brandverzekering voor huisEen brandverzekering in België is bij wet niet verplicht gesteld. Tegen de achtergrond dat er hoge kosten kunnen ontstaan bij eventuele schade is het echter wel aangeraden er een af te sluiten. De praktijk wijst uit dat banken en andere geldverstrekkers bij het afsluiten van een lening voor de koop van een woning, bijvoorbeeld een hypotheek of woonkrediet, het afsluiten van een brandverzekering verplicht stellen. Evenzo komt het geregeld voor dat eigenaren van een pand de huurders verplichten een brandverzekering af te sluiten. Het verplicht stellen voor het afsluiten van een brandverzekering door de banken, geldverstrekkers of verhuurders dient ter dekking van het risico op de hoge kosten, aangezien mensen over het algemeen niet zomaar in staat zijn om de kosten te vergoeden die er kunnen ontstaan wanneer er bijvoorbeeld schade aan de woning ontstaat.

Uitgangspunt bij de brandverzekering is dat de schade aan de (eigen) woning of pand wordt vergoedt. De vraag is welke schade wordt nu door de verzekering vergoedt? Alvorens op deze vraag in te gaan is het goed om te weten welke factoren van belang zijn bij het afsluiten van een brandverzekering. Allereerst is de type woning van eminent belang. Voor de verzekeraar is het zaak dat zij weten of het een huurhuis, een appartement of een eigen woning betreft. De brandverzekering bij een appartement werkt even anders. Vaak genoeg wordt er een collectieve brandverzekering afgesloten door de bewoners, aangezien het moeilijk is om slechts een deel van het pand te verzekeren. Indien de woning zich bevindt in de directe omgeving met veel hogen bomen alwaar de kans bestaat dat een van deze bomen omvalt bij hevige rukwinden, dan is dat iets om mee te nemen bij het afsluiten van de verzekering. Kortom het is dus van enig belang om de risico’s die men loopt en de kans op kosten goed in te schatten.

Bij het sluiten van de brandverzekering is men geheel vrij in zijn keuze, maar wees alert. Kies niet voor een goedkope brandverzekering waarvan achteraf zal blijken dat er sprake is van een matige dekking en er bij eventuele schade toch nog hoge kosten zullen ontstaan.

Zoals het begrip al aangeeft zal de financiele schade als gevolg van brand worden gedekt door de brandverzekering inhoudende een uitkering waarmee het huis schoongemaakt kan worden en er nieuwe spullen gekocht kunnen worden. De brandverzekering biedt ook dekking tegen schade als gevolg van een ontploffing, een implosie, blikseminslag, aanslagen, het aanbotsen van dieren of transportmiddelen, het vallen van een boom op de woning, storm, sneeuw en andere natuurrampen. Het komt er hier op neer dat men schade vergoedt krijgt tegen risico’s waar men geen invloed op kan uitoefenen. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de dekking uit te breiden met allerlei aanvullende modules waaronder schade die ontstaat door bijvoorbeeld elektriciteit, rook, roet, waterschade, glasschade en inbraak. In principe kan men alle kosten die ontstaan als gevolg van schade aan de woning laten dekken door een brandverzekering. Er bestaat zelfs zoiets om er voor te zorgen dat er geen waterschade zal ontstaan op kosten van de verzekeraar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verschillende leidingen en andere technische installaties zo aan te laten passen dat er geen schade zal ontstaan als gevolg van het water.

Het is van belang dat er een brandverzekering wordt afgesloten opdat er bij welke schade dan ook voldoende wordt uitgekeerd. De uitkering wordt berekend aan de hand van het percentage van de waarde dat is verzekerd. Zorg er dus voor dat je niet onderverzekerd bent aangezien je straks met hoge kosten zal worden opgescheept omdat de verzekering je slechts dat deel van de kosten zal vergoeden gelijk aan het deel van de waarde waarvoor er is verzekerd.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*