Aperos Leningen & Verzekeringen

Online autoverzekering of verzekeringsmakelaar

januari 27th, 2015

verzekeringsmakelaar nuIn eerste instantie zal je een beroep moeten doen bij een verzekeringsmaatschappij als je iets te verzekeren hebt zodat je gedekt bent tegen risico’s. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de brandverzekering, de levensverzekering of gewoon de autoverzekering. Los van de verzekeringsmaatschappijen zijn er ook nog andere instanties en individuen waar je terecht kan voor het afsluiten van een verzekering. De Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten (FSMA) regelt hiertoe wie zoal bevoegd zijn tot het bieden van verzekeringsdiensten.

In de praktijk worden er vier aanbieders van verzekeringen onderscheiden:

 1. De makelaar is de meest voorkomende vorm in België. Makelaars zijn zelfstandige, onafhankelijke tussenpersonen. Zij geven raad aan de consument en brengen hem in contact met de verzekeringsmaatschappij.
 2. Het bankagentschap. De meeste banken bieden ook verzekeringen aan. Het zijn de plaatselijke bankagentschappen die raad geven aan de klanten, en het contract afsluiten met de verzekeraar van de bank.
 3. Rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij of een filiaal. De verzekering kan hierbij worden afgesloten via het internet, een callcenter of via de post.
 4. Via verzekeringsagenten: dit zijn tussenpersonen die enkel en alleen verbonden zijn aan één enkele verzekeraar. Ze vertegenwoordigen alleen die verzekeringsmaatschappij en adviseren de klanten over de producten van die verzekeraar.

Ten aanzien van de autoverzekering wordt deze bij wet verplicht gesteld. Elke voertuig moet minimaal verzekerd zijn voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Daarnaast kan men ertoe besluiten of men ervoor kiest om haar auto te verzekeren conform de verzekering mini-omnium of de omnium verzekering. Alvorens een verzekering af te sluiten wil je natuurlijk weten wie jou de beste verzekering te bieden heeft. Hierbij heb je 2 opties: zelf op zoek gaan naar de nodige informatie, hetgeen jou binnen de kortste keren doet belanden bij de online autoverzekering, of binnen stappen bij een verzekeringsmaatschappij, agentschap of makelaar.

Online informatie vergaren is vrij eenvoudig. Zo kom je al gauw tot een vergelijking van de tarieven die worden aangeboden door de verschillende verzekeraars. Voorts ben je bij de online verzekering niet gebonden aan tijd en plaats. Zo kan je op je eigen tijd vanachter je PC even tussendoor op het werk binnen zeer korte tijd je auto verzekeren. Echter is er geen duidelijkheid te verkrijgen omtrent de polisvoorwaarden. Doordat het persoonlijk contact achterwege wordt gelaten is het moeilijk om uit de juridische vakjargon te geraken en is er niemand die jou erop kan attenderen op de kleine lettertjes. Uiteindelijk zal het groot aanbod aan autoverzekeringen jou veel tijd en moeite gaan kosten.

De verzekeringsmakelaar treedt op als tussenpersoon tussen de verzekeringsmaatschappij en de klant. Hij werkt geheel onafhankelijk en gaat, daar waar u de tijd niet voor heeft, voor u op zoek naar de geschikte verzekering voor u. De makelaar werkt wel samen met meer dan 1 verzekeringsmaatschappij. Hiervoor ontvangt hij als loon een bepaalde commissie. Een verzekering afsluiten via de makelaar is persoonlijk en schept een vertrouwensrelatie. Dit is gelegen aan het feit dat hij je de nodige uitleg geeft met betrekking tot de in polisvoorwaarden opgenomen juridische vakjargon, hij de nodige bijstand verleent inzake het indienen van claims of het zoeken naar een verzekering op maat aangepast aan jou budget. Daartegenover staat dat de makelaar een bepaalde commissie zal vragen voor zijn diensten en mede als gevolg hiervan kan het voorkomen dat hij mogelijk niet de beste optie aan jou zal presenteren.

Vermeldenswaard is dat de polisvoorwaarden bij de basisverzekering zoals de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering inhoudelijk niet veel zal verschillen bij de verschillende verzekeraars. Het zal bij de keuze van een verzekering dus voldoende zijn als je slechts de verschillende tarieven met elkaar vergelijkt. Besluit u echter een mini-omnium of omnium verzekering af te sluiten voor uw auto is het raadzamer om contact op te nemen met de makelaar omdat hij zijn vak kent en je dus wegwijs kan maken in de verschillende mogelijkheden bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Welke lening moet ik nemen om mijn huis te renoveren?

juli 1st, 2014

Renovaties, schilderwerken, dakwerken, inrichting, uitrusting en talloze andere aanpassingen aan de woning vallen bij de banken onder de noemer verbouwingen. En hiervoor bieden ze vrijwel allemaal binnen hun portefeuille van woonkredieten een speciaal verbouwingslening. Deze formule kan gekenmerkt worden als een kruising tussen een hypothecair krediet en een lening op afbetaling (persoonlijke lening).

Het verschil met een hypothecair krediet.

Je hoeft met een verbouwingslening geen hypotheek op je woning te nemen. Het wordt verschaft als een soort persoonlijk krediet maar dan voor een specifiek doel. De aanvraag van de lening dient daarom ondersteund te worden met relevante offertes en facturen waaruit de aard van de verbouwing blijkt. Ook in geval er reeds een hypotheek op de woning rust wordt de verbouwingslening niet hierin opgenomen. De aflossingen voor beide leningen geschieden in dat geval geheel onafhankelijk van elkaar. De verbouwingslening kan daarom gerust bij een andere financiële instelling afgesloten worden. De rente voor een verbouwingslening ligt weliswaar iets hoger dan dat van een hypothecaire lening, waarbij de woning als onderpand de banken meer zekerheid verschaft. Je hypotheek berekenen kan op hypotheekberekenen.nl.

Het verschil met een lening op afbetaling.

Omdat bij een verbouwingslening vaststaat dat het geld gebruikt wordt voor de verhoging van de waarde van de woning verbinden de banken een lager risico aan dit product dan aan een lening op afbetaling. De jaarlijkse rente op een verbouwingslening is daarom enkele procenten lager dan de rente op een persoonlijke lening.

Noot: Voor groene verbouwingen die primair erop gericht zijn om het energieverbruik van de woning te verlagen kennen de banken een apart product. De groene lening. Deze kennen dankzij incentives van de overheid een lagere rente dan een normale verbouwingslening.

De rente op een verbouwingslening.

Bij een verbouwingslening wordt nu bijna standaard de JKP-formule toegepast. Met het Jaarlijkse Kosten Percentage wordt door de financierder alle kosten van de lening (rente, administratie,etc) in één percentage vastgelegd. Het JKP-percentage wordt jaarlijks op het saldo van de schuld berekend. De aflossing van het geleend bedrag blijft uiteraard afhankelijk van de gekozen looptijd.

Andere opties voor het financieren van een renovatie.

Je kunt uiteraard bij relatief grote verbouwingen aan de woning toch kiezen voor een hypothecair krediet. Hier zijn echter aanzienlijke notariskosten aan verbonden die volledig onderdeel worden van de lening. Het voordeel van een hypothecaire lening is wel de lagere rente. De Belgische overheid verschaft sinds enkele jaren geen financiële incentives meer voor een ‘niet groene’ verbouwing aan de woning.

Indien je voor een relatief kleine verbouwing snel over flexibel geld wil beschikken kan het verstandig zijn om een lening op afbetaling af te sluiten. De rentevoet ligt weliswaar ietwat hoger, maar daar tegenover staat dat je aan de bank geen verantwoording over de besteding verschuldigd bent.

Steeds meer autofinancieringen

juni 30th, 2014

vergeet geen autoverzekering bij je autolening te nemenHet financieren van een auto gaat tegenwoordig heel gemakkelijk. Het eerste kwartaal van 2014 toont aan dat er maar liefst anderhalf maal zoveel autoleningen zijn afgesloten in vergelijking met het vorig jaar. Dit fenomeen is te danken aan de lage rentes. Er zijn diverse leningen waaruit je kunt kiezen bij het financieren van je auto waaronder de persoonlijke lening, het doorlopend krediet of de autolening. Vaak genoeg wordt de persoonlijke lening aangeraden en ook daadwerkelijk afgesloten aangezien de aflossing hiervan reeds lang achter de rug zal zijn aan het eind van de levensduur van de auto. Bij het doorlopend krediet loop je echter de kans dat je nog steeds doende bent een schuld af te lossen terwijl de auto ‘rijp’ is voor de sloperij. De autolening is vaak genoeg een lening op afbetaling, waarbij het aanbod heel divers is. Elke kredietverstrekker hanteert zijn eigen tarieven, rentepercentage en rekenmethode. Vraag dus van vooraf aan een offerte om zodoende de diverse aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Dit kan makkelijk met geldbank.be.

Gelet op de mogelijkheden die er zijn om de aankoop van een auto te financieren is het goed om te weten waarop je met letten teneinde de voor jou gepaste lening af te sluiten. Allereerst is het goed om na te gaan wat jij je kan veroorloven, welke auto je wilt en wat de voorwaarden zijn op de auto. Op basis hiervan kan je nu een budget uitwerken voor de lening. Vervolgens kunt gericht op zoek gaan naar een lening waaraan zo min mogelijk kosten zijn verbonden. Kijk hierbij wat er online wordt aangeboden, vergelijk en probeer de diverse online autolening simulators ook uit. Met de uitkomsten van de simulatie kunt u naar de kredietverstrekkers toestappen en onderhandelen over een zo laag mogelijke tarief. Het is u aangeraden om vooral te gaan naar de kredietinstelling waar u een trouwe klant van bent. De kans is namelijk groot dat u een voordeliger tarief zult krijgen. Bij het onderhandelen vraag naar de diverse looptijden en leenbedragen, de kredietvorm, het bedrag van de afbetalingen en het jaarlijkse kostenpercentage. Het zou goed zijn om eerst de lening te regelen alvorens naar de autoverkoper toe te stappen. Op die manier staat u in een betere onderhandelingspositie met uw autodealer aangezien zij geen bedingen met hoge renten en hoge kosten kunnen doen buiten uw behoeften om. Als het al aankomt om te onderhandelen met uw autodealer onderhandel dan eerst over een eventuele korting en dan pas over een autokrediet. Vergeet ook geen gepaste autoverzekering te nemen. Bij een nieuwe luxe wagen is een full omnium haast een must.

Jaarlijks vind er in januari het autosalon plaats waarin mensen massaal autoleningen aanvragen. Het aangaan van een autolening is nog steeds noodzakelijk voor de modale Belg. De verkoop van auto’s vertoont een stijgende trend; autoverkopers, kredietverstrekkers maar ook de banken zoeken steeds goedkopere / efficiëntere manieren om hun producten te verkopen, waaronder de autolening. De online-leningen worden hierdoor ook steeds populairder. De stijgende populariteit van deze online autoleningen hebben de banken te danken aan de snelle verwerking en toekenning ervan. Ten slotte kunnen banken via online-leningen de beste tarieven aanbieden. (Besparing personeelskosten, dossierkosten, papier,…). Het gevolg hiervan is dat er absolute bodemprijzen worden gehanteerd voor autoleningen. Januari is bij uitstek de beste maand van het jaar om een autolening aan te vragen.

Renovatielening ten behoeve van verbouwingswerken

juni 25th, 2014

lening voor verbouwingenU bent eigenaar of huurder en u wenst uw woning te renoveren? Een dakisolatie, een dringende reparatie, een nieuwe verwarmingsketel en energiebesparende aanpassingen zijn slechts enkele voorbeelden. Indien u nu reeds weet hoeveel de renovatie van uw woning zal gaan kosten kijkt dan even wat de mogelijkheden zijn om dit te financieren.

Door middel van een lening kunt u uw renovatie- en of verbouwingswerken makkelijk laten financieren. Afhankelijk van de door u gestelde eisen heeft u 3 keuzemogelijkheden: een persoonlijke lening, een verbouwingslening of een renovatielening. Bij de persoonlijke lening geeft u zelf aan hoeveel u wenst te lenen en binnen welk termijn u dat wenst af te lossen. Deze lening is uitermate geschikt indien u een eenmalige uitgave wenst te doen. Bij de verbouwingsleningen gaat het vooral om een lening om een complete of gedeeltelijke verbouwing te bekostigen terwijl het bij een renovatielening vooral gaat om grote of kleine renovaties waaronder een acute reparatie die niet achter kan blijven.

Vooraleer een besluit te nemen is het aan te raden om eerst alles op een rijtje te zetten en na te gaan wat er gedaan moet worden aan de woning. Op deze manier kom je al gauw tot een calculatie van de kosten die je denkt te maken bij de renovatie c.q. verbouwing.

Zoals dat het geval is bij de persoonlijke lening is er bij de lening voor renovatie eveneens sprake van een kredietverstrekking met een vaste intrestvoet. Een verschil is echter wel dat de rentevoet lager is dan bij een persoonlijke lening. Omdat het leenbedrag, de intrestvoet, alsook de maandelijkse aflossingen gekend zijn van bij de ondertekening van het renovatielening contract, weet u precies hoe lang en hoeveel er afbetaald moet worden en staat u op deze manier nooit voor een verrassing.

De renovatielening is een lening op afbetaling, hetgeen inhoudt dat het vast staat welk bedrag u leent, hoe u dit terugbetaald en in hoeveel termijnen. Verder is er van tevoren reeds vastgesteld wat het rentepercentage is. De renovatielening kent enkele voordelen:

 • Het besluit om te gaan voor een renovatielening betekent dat u uw spaarcenten niet hoeft aan te wenden voor de renovatie
 • Het leenbedrag van een lening voor renovatie is snel beschikbaar; dit komt vanwege de eenvoudige en beperkte formaliteiten. Zo is het niet nodig om eerste bij de notaris langs te lopen. Een offerte, of factuur is al voldoende om over uw geld te kunnen beschikken
 • Een renovatielening is mogelijk voor zowel huurders als eigenaars van vastgoed
 • Doordat er sprake is van een vast rentepercentage gedurende de ganse looptijd van de lening voor renovatie weet u precies hoeveel en wanneer u terugbetaalt. U zult niet voor onaangename verassingen komen te staan, omdat u op deze manier altijd greep houdt op uw budget.
 • Indien de renovatiewerkzaamheden onder de noemer van energiebesparende investeringen waaronder dubbele beglazing en isolatiematerialen, kunnen worden geplaatst levert dat een fiscaal voordeel op. De intresten van de renovatielening zijn dan aftrekbaar voor de belastingen.

Tot slot wil ik u erop attenderen dat indien u een renovatielening heeft afgesloten u in aanmerking kunt komen voor een renovatiepremie. Deze premie wordt toegekend in het geval van renovatiewerken die de woningkwaliteit verbeteren, de woning duurzamer maken of ervoor zorgen dat mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen. Echter kunt u de renovatiepremie pas aanvragen na uitvoering van de werken en als alle facturen binnen zijn. Let er wel op dat de facturen niet ouder dan 3 jaar mogen zijn.

Welke verzekeringen heb je nodig voor een vakantiewoning in de Belgische Ardennen?

juni 21st, 2014

verzekering vakantiewoningHet onderzoek voor dit artikel werd gedaan omdat ik een verzekering nodig had voor mijn chalet nabij Barvaux in het hartje van de Belgische Ardennen.Een vakantiewoning is in de eerste plaats natuurlijk een woning. Een brandverzekering is dan ook ten zeerste aan te raden. De benaming ‘brandverzekering’ is tegenwoordig meer een verzamelterm voor een aantal verzekeringen. Met een brandverzekering is je (vakantie)woning meteen ook gedekt tegen schade die veroorzaakt wordt door explosies en implosies, storm en hagel, sneeuw en ijs, blikseminslag, kortsluiting en andere oorzaken. Ook natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en sneeuwlawines maken deel uit van de basisdekkingen van een brandverzekering (wettelijk verplicht sedert 2008). Verzekeraars gebruiken daarom steeds vaker de ruimere term ‘woningverzekering’

Bosrijke omgeving

Hoewel de wet voor een groot deel bepaalt wat een brandverzekering moet dekken, zijn er aardig wat punten waarop verzekeraars een verschillende bescherming bieden, voornamelijk op het gebied van dekkingslimieten en specifieke uitzonderingen. Aangezien de Ardennen een bosrijk gebied is kun je enkele basisdekkingen in de brandverzekering expliciet laten uitlichten in de polis. Het gaat hierbij om:

– Schade aan de woning veroorzaakt door een omgevallen boom.
– Schade aan de woning aangebracht door een dier.
– Schade aan de woning veroorzaakt door een auto na botsing met een dier.
– Schade aan de woning vanwege rook, roet en het gebruik van stookolie.

Inbraak

Doordat de vakantiewoning waarschijnlijk vaak voor langere perioden onbewoond zal zijn kun je bovenop de basisdekkingen een aanvullende dekking laten opnemen tegen inbraak. Wanneer je voor deze dekking kiest, is schade aan de woning en inboedel door een (poging tot) inbraak gedekt, en krijg je een vergoeding voor de spullen die gestolen zijn. Vandalisme valt doorgaans ook onder deze dekking, maar wordt in sommige gevallen ook apart aangeboden door de verzekeraar. De premie voor een dekking tegen inbraak ligt bij vakantiewoningen hoger dan bij woningen die gedurende het gehele jaar bewoond zijn. Wanneer het om een dure woning of inboedel gaat, kan een brandverzekeraar ook eisen dat je een alarmsysteem laat installeren en aanzet wanneer je de woning verlaat vooraleer hij een dekking tegen inbraak wil verlenen.

Gasten

Brand, of een andere ramp, kan naast materiële schade aan de woning ook lichamelijke schade bij personen veroorzaken. Bij een brandverzekering zijn jij en je gezin standaard verzekerd tegen lichamelijke schade. Indien je verwacht dat ook anderen (vrienden, kennissen) in de vakantiewoning zullen overnachten zul je dat in de polis moeten laten opnemen, zodat ook zij bij een calamiteit gedekt zijn.

Een “goede” brandverzekering

juni 19th, 2014

brandverzekering voor huisEen brandverzekering in België is bij wet niet verplicht gesteld. Tegen de achtergrond dat er hoge kosten kunnen ontstaan bij eventuele schade is het echter wel aangeraden er een af te sluiten. De praktijk wijst uit dat banken en andere geldverstrekkers bij het afsluiten van een lening voor de koop van een woning, bijvoorbeeld een hypotheek of woonkrediet, het afsluiten van een brandverzekering verplicht stellen. Evenzo komt het geregeld voor dat eigenaren van een pand de huurders verplichten een brandverzekering af te sluiten. Het verplicht stellen voor het afsluiten van een brandverzekering door de banken, geldverstrekkers of verhuurders dient ter dekking van het risico op de hoge kosten, aangezien mensen over het algemeen niet zomaar in staat zijn om de kosten te vergoeden die er kunnen ontstaan wanneer er bijvoorbeeld schade aan de woning ontstaat.

Uitgangspunt bij de brandverzekering is dat de schade aan de (eigen) woning of pand wordt vergoedt. De vraag is welke schade wordt nu door de verzekering vergoedt? Alvorens op deze vraag in te gaan is het goed om te weten welke factoren van belang zijn bij het afsluiten van een brandverzekering. Allereerst is de type woning van eminent belang. Voor de verzekeraar is het zaak dat zij weten of het een huurhuis, een appartement of een eigen woning betreft. De brandverzekering bij een appartement werkt even anders. Vaak genoeg wordt er een collectieve brandverzekering afgesloten door de bewoners, aangezien het moeilijk is om slechts een deel van het pand te verzekeren. Indien de woning zich bevindt in de directe omgeving met veel hogen bomen alwaar de kans bestaat dat een van deze bomen omvalt bij hevige rukwinden, dan is dat iets om mee te nemen bij het afsluiten van de verzekering. Kortom het is dus van enig belang om de risico’s die men loopt en de kans op kosten goed in te schatten.

Bij het sluiten van de brandverzekering is men geheel vrij in zijn keuze, maar wees alert. Kies niet voor een goedkope brandverzekering waarvan achteraf zal blijken dat er sprake is van een matige dekking en er bij eventuele schade toch nog hoge kosten zullen ontstaan.

Zoals het begrip al aangeeft zal de financiele schade als gevolg van brand worden gedekt door de brandverzekering inhoudende een uitkering waarmee het huis schoongemaakt kan worden en er nieuwe spullen gekocht kunnen worden. De brandverzekering biedt ook dekking tegen schade als gevolg van een ontploffing, een implosie, blikseminslag, aanslagen, het aanbotsen van dieren of transportmiddelen, het vallen van een boom op de woning, storm, sneeuw en andere natuurrampen. Het komt er hier op neer dat men schade vergoedt krijgt tegen risico’s waar men geen invloed op kan uitoefenen. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de dekking uit te breiden met allerlei aanvullende modules waaronder schade die ontstaat door bijvoorbeeld elektriciteit, rook, roet, waterschade, glasschade en inbraak. In principe kan men alle kosten die ontstaan als gevolg van schade aan de woning laten dekken door een brandverzekering. Er bestaat zelfs zoiets om er voor te zorgen dat er geen waterschade zal ontstaan op kosten van de verzekeraar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verschillende leidingen en andere technische installaties zo aan te laten passen dat er geen schade zal ontstaan als gevolg van het water.

Het is van belang dat er een brandverzekering wordt afgesloten opdat er bij welke schade dan ook voldoende wordt uitgekeerd. De uitkering wordt berekend aan de hand van het percentage van de waarde dat is verzekerd. Zorg er dus voor dat je niet onderverzekerd bent aangezien je straks met hoge kosten zal worden opgescheept omdat de verzekering je slechts dat deel van de kosten zal vergoeden gelijk aan het deel van de waarde waarvoor er is verzekerd.

De Internetlening

juni 16th, 2014

online geld lenenWe staan er misschien niet bij stil, maar geld is een belangrijke factor in het leven van alle dag. In het dagelijkse gebruik van goederen en diensten worden wij geconfronteerd met geld als waardemiddel en betaalmiddel. Eens te meer komt het voor dat u zich in een benarde financiële situatie bevindt en is uw spaarrekening niet toereikend om u uit desbetreffende situatie te halen. Hiertoe bestaat de mogelijkheid om geld te lenen en wel zo snel mogelijk. Geld lenen via het internet biedt bij uitstek de beste optie als het gaat om snel geld te lenen en kunt u reeds binnen 48 uur over het gewenste bedrag beschikken. Het is slechts een kwestie van het vergelijken van de looptijd, rente en voorwaarden die de diverse kredietverstrekkers te bieden hebben.

Bij de online lening is het vaak genoeg niet noodzakelijk om de bank binnen te wandelen. U kunt thuis vanaf uw luie stoel gerust op het internet surfen naar de diverse mogelijkheden van een online lening. Het is erg belangrijk dat u kritisch alle informatie doorneemt. Let goed op de voorwaarden die er worden gesteld en vergelijk welke lening het meest gunstig is voor u. vermeldenswaard is dat haast elke leningssoort online aan te vragen is en dat je bij het merendeel van de leningen niet eens naar de kredietinstelling behoeft te gaan om hem af te sluiten.

Op het internet zijn er diverse kredietinstellingen waarbij u gelijk online een aanvraag kunt doen voor een lening. Eveneens kunt u online gemakkelijk de hoogte van de rente uitrekenen en aan welke lening lage kosten zijn verbonden. U vraagt online een offerte aan bij de diverse aanbieders. Zodoende kunt u vergelijken welke lening de meeste voordelen oplevert.

Voordelen van online lenen

Een online lening komt u goedkoper te staan omdat de kredietverlener geen extra kosten maakt ten aanzien van het aanhouden van een pand of extra medewerkers. Doordat u, ongeacht welk tijdstip van de dag uw leningsaanvraag kunt indienen en niet in lange rijen bij de bank hoeft te staan verloopt de procedure bij het online lenen sneller. Eveneens kunt u bij de online lening gelijk zien hoeveel u maximaal kunt lenen en wat de hoogte van de te betalen rente zal zijn. Bovendien kan een lening afsluiten online vanuit uw luie stoel en heeft u niet te maken met papieren rompslomp.

Daarentegen kent de online lening ook enkele nadelen. Indien u nader geadviseerd wenst te worden met betrekking tot het afsluiten van een lening schiet de online lening hieromtrent tekort.

Bij de hypotheek wordt er in een persoonlijk gesprek gekeken naar uw persoonlijke en financiële situatie en u kunt advies inwinnen over welke lening het voordeligst voor u is. Online wordt u door aanbiedingen in een lening getrokken die misschien niet het best op u van toepassing is of die u niet meer kunt betalen als er veranderingen in uw persoonlijke leven plaatsvinden. U zult dan uw lening ook in de toekomst moeten blijven betalen. Sluit dus alleen een online lening af als u er zeker van bent dat dit een geschikte en duurzame oplossing voor u is!

Hoeveel geld kan ik lenen met een persoonlijke lening?

juni 1st, 2014

Bent u op zoek naar een lening? De mogelijkheden tot het aangaan van een lening zijn vrij uiteenlopend. Snel en eenvoudig is de persoonlijke lening. De persoonlijke lening heeft ten voordeel dat van vooraf aan de looptijd en de hoogte van de rente reeds zijn vastgesteld. De rente die u zult betalen staat vast en zal niet stijgen of dalen. Zo weet u precies wat u elke maand aflost en hoeveel rente u gedurende de aflossingstermijn betaald over het geleende bedrag. Hiertegenover staat echter wel dat u een hogere rentepercentage betaald in vergelijking met het doorlopend krediet. Voorts kunt u niet extra aflossen zonder daarvoor een boete te betalen. Met andere woorden als u de lening eerder zou willen aflossen zult u een boete daarvoor betalen. Tenslotte is het niet mogelijk het afgeloste krediet weer op te nemen.

Hoeveel kan ik lenen?

Koppel gelukkig met nieuwe leningEen veelvoorkomende vraag die mensen als eerst schijnen te stellen als ze op zoek zijn naar een geschikte lening. Als antwoord hierop kan ik slechts aangeven dat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie waarin men zich bevindt. Zo zijn er tal van factoren die bepalend kunnen zijn voor de kredietverstrekker bij het vaststellen van de hoogte van de lening waarvoor men in aanmerking kan komen met name:

 • Het netto gezinsinkomen is een van de belangrijkste factoren waarop kredietverstrekkers acht slaan. Hoe hoger het inkomen, hoe meer je kan aflossen, hoe meer je kan lenen
 • Maandelijkse vaste lasten waaronder huur, electriciteit en andere openstaande leningen worden mede genomen in de berekening van de lening. Heb je andere leningen dan is de kans groot dat je heel weinig kunt lenen
 • De vraag hoeveel je maandelijks kan aflossen is van eminent belang. Basisprincipe is hierbij dat je niet meer dan een derde van je netto inkomen mag belasten voor het aflossen van de schuld. Natuurlijk wordt er weleens door de vingers gekeken
 • Afhankelijk van de gezinssituatie kan je meer of minder lenen. Indien het gezin bestaat uit kinderen is dat een indicatie dat er op maandbasis vaste uitgaven moeten worden gedaan. Hoe meer kinderen hoe meer uitgaven. Zijn er daarentegen geen kinderen binnen het gezin is het vanzelfsprekend dat je meer zal kunnen lenen.
 • Let op wat je als doel van de lening aangeeft bij de leningsaanvraag. Als je bijvoorbeeld aangeeft een auto te willen kopen dan kan je niet meer lenen dan de waarde van een auto
 • Kredietverstrekkers willen graag weten hoe het zit met jouw persoonlijke kredietgeschiedenis. Ze willen zich er namelijk van verzekeren of je al dan niet een wanbetaler bent als het gaat om het aflossen van schulden. Heb je in het verleden andere leningen zonder problemen volledig afbetaald, dan kom je makkelijker in aanmerking voor een nieuwe lening.

Concluderend kan gesteld worden dat de persoonlijke lening enerzijds duidelijkheid omtrent het rentepercentage en het aflossingstermijn biedt en anderzijds zekerheid omtrent de kosten. Op deze manier hoeft u er niet voor te vrezen dat u voor verassingen zult komen te staan, aangezien u maandelijks een vast bedrag zal moeten aflossen bij de kredietverstrekker.

Het aanhouden van een geldreserve

mei 25th, 2014

koppel berekent kredietIs het u weleens overkomen dat u dringend geld nodig had? Geen nood, ook hiervoor hebben kredietverstrekkers een oplossing bedacht in de vorm van de geldreserve. De geldreserve is een soort lening om over een extra voorraad geld te kunnen beschikken in het geval van een onvoorziene uitgave. Aan de geldreserve wordt er vaak genoeg een creditcard gekoppeld. Om een geldreserve aan te kunnen houden bij een kredietinstelling neem je eerst een lening die dan als de reserve zal gaan dienen. Daarna is het geheel aan jouw wanneer je het geld opneemt en hoeveel.
Bij de geldreserve kunt u beschikken over een kredietopening waarbij elke terugbetaling uw maandaflossingen verkleint. Het is namelijk zo dat na elke afbetaling uw financiële reserve weer wordt aangevuld. U kunt dus steeds opnieuw gebruik maken van de geldreserve.

En dan komt daar die maar………………. Men zegt ook wel dat het mes aan twee kanten snijdt. De geldreserve kent ook zijn voor- en nadelen. Zoals eerder is aangehaald is het voordeel van de geldreserve dat je zelf kan kiezen wanneer je geld kan opnemen en hoe groot het geldbedrag zal zijn. De geldreserve is op elk moment beschikbaar, zonder dat u het gebruik ervan hoeft te verantwoorden en naarmate u terugbetalingen verricht, groeit uw reserve opnieuw aan. De kosten die gepaard gaan bij de geldreserve zijn beperkt tot de interest op het geldbedrag dat u heeft opgenomen. Heb je geen geld opgenomen dan zijn er dus ook geen kosten daaraan verbonden.

Ondanks het feit dat U uw krediet volledig of gedeeltelijk kunt terugbetalen, wanneer u maar wilt en zonder kosten, dient u enige rekening te houden met het nulstellingstermijn. De Belgische wetgeving op het consumentenkrediet stelt vast dat er voor de kredietnemer een wettelijke vereiste is om de geldreserve terug te brengen op nul binnen een bepaalde termijn. Met andere woorden de kredietnemer zal de opgenomen gelden moeten terugbetalen voor een bepaalde datum: de nulstellingsdatum. Pas nadat de terugbetaling heeft plaatsgevonden kunt u weer opnieuw gebruik maken van de geldreserve en wordt er een nieuwe nulstellingsdatum vastgesteld.

Bij wie kan je nu een geldreserve aanvragen? In principe kan dat bij elke kredietverstrekker. Kies echter niet voor de eerste de beste. Vergelijk altijd eerst de voorwaarden en modaliteiten, aangezien zij per instelling van elkaar verschillen. In België kan je voor de geldreserve terecht bij tal van online kredietverstrekkers. Een extra gemak dus waarbij je niet perse de straat op hoef om informatie te vergaren over de diverse aanbiedingen betreffende het aanhouden van een geldreserve. Tot slot wens ik u veel succes in uw zoektocht naar de juiste kredietverlening die aan de door u gestelde eisen zal kunnen voldoen.

Reisannuleringsverzekering: optie of must?

mei 16th, 2014

verzekering op reisEindelijk is het zover. Vandaag over een week lekker liggen zonnebaden op een strand op een van de Caribische eilanden. De dagelijkse sleur achterlatend en alle remmen losgooien. Ring…ring…..ring. Wie kan dat nou zijn? Hallo? Ja, dat ben ik………, ja……., goed. Ik ben al onderweg. Dat was de politie. Een verkeersongeval waar je levenspartner bij betrokken is geweest en je moet nu naar het hospitaal. De reisplannen gaan nu niet door.
Als dit jou moet overkomen, wat dan? Je hebt al zoveel uitgegeven voor die reis.

Er bestaat zoiets als het afsluiten van een reisannuleringsverzekering. Deze verzekering geld ter financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen waardoor je niet op reis kan of indien je om een of andere reden je reis niet kan voortzetten of wanneer de reisdatum wordt gewijzigd.

De reisannuleringsverzekering is van toepassing in een van onderstaande gevallen:

Reiswijziging: de reisdatum wordt uitgesteld doch niet geannuleerd
Ziekte/ongeval/overlijden van de verzekerde, partner, verloofde, verwanten en/of schoonfamilie van de verzekerde tot een bepaalde graad, persoon ten laste van de verzekerde op hetzelfde adres
medische oorzaken waaronder zwangerschapscomplicaties. Reizen bij ziekte is toegestaan mits er op het moment van de reservering geen bezwaar was aangetekend.

professionele redenen: ontslag, intrekking verlof bij ziekte van de persoon die jou moest vervangen,…
materiële schade aan je (huur)huis, opzegging van de huurwoning door de verhuurder,…
diefstal van je privévoertuig binnen een welbepaalde periode voor vertrek
familiale omstandigheden : ontwrichting van het huwelijk, ontbinding samenlevingscontract,…
andere oorzaken: overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin, getuigenis voor de rechtbank, herexamens, weigering en/of diefstal van visum, verdwijning van een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont,…
reisonderbreking: in sommige gevallen geniet je zelfs een bonus voor het niet aantal genoten vakantiedagen
reisvertraging: indien van toepassing, geniet je een vergoeding i.f.v. de werkelijke vertraging
Voorts is het bij de reisannuleringsverzekering van belang dat je natrekt wie er allemaal verzekerd is en wat de dekkingsgraad is. Zoals altijd vergelijk eerst de voorwaarden en prijzen van de diverse verzekeraars. In al deze situaties is één stelregel van belang : je doet beroep op de annulatie om redenen buiten jouw eigen wil om !!!
Ben je van plan om meerdere keren per jaar op reis te gaan of een langdurige reis te maken is het aangeraden een jaarlijkse reisannulatieverzekering af te sluiten. De prijs en de waarborgen zullen beter zijn.

Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering is gebonden aan een tijdsinterval. De meeste annuleringsverzekeringen worden afgesloten bij het boeken van de reis, maar je hoeft het niet perse dan af te sluiten. Soms wil je gewoon rustig de tijd nemen om te vergelijken welk annuleringsverzekering het beste voldoet aan de door jouw gestelde eisen. Verlies hierbij echter niet uit het oog dat je rekening houdt met de uiterste afsluitdatum. Vaak genoeg hebt je maximaal 14 dagen na het boeken van je reis de tijd om de verzekering af te sluiten. In sommige gevallen kun je tot een minimum aantal dagen (bv : 30 dagen) vóór je vertrek nog een annuleringsverzekering afsluiten.